V roce 2006 Jsem utrpěl těžký úraz, po kterém jsem si poškodil míchu a zůstal ochrnutý na invalidním vozíku. Nedokážu se postavit, tělo mám "mrtvé" až po prsa, ochrnuly mi i prsty na rukou. Nedokážu ani uchopit do rukou lžíci, abych se najedl. Bez cizí pomoci se nedostanu ani do koupelny či na WC.

Bez obětavé pomoci pečovatelky , která se o mě pečlivě stará bych musel do ústavu, ústav sociální péče ale také není zdarma a i tam se platí za péči.

Stejné je to i s pečovatelskou službou pro osamělé lidi v místě bydliště , není zdarma.

Rodiče už nemám a nikdo jiný se o mě nepostará. Měl jsem manželku ale rozvedli jsme se a šla zpět do své vlasti.

V současnosti jsem v plném invalidním důchodu. Výše invalidního důchodu je vzhledem k mému věku velice malá a nestačí mi ani na pokrytí nejnutnějších potřeb. Nutně bych potřeboval finanční prostředky a pomoc s hrazením nákladů na péči a dalších nákladů spojených se zdravotním handicapem.