V roce 2006 Jsem utrpěl těžký úraz, po kterém jsem si poškodil míchu a zůstal ochrnutý na inva-lidním vozíku. Nedokáži se postavit, tělo mám "mrtvé" až po prsa, ochrnuly mi i prsty na rukou. Nedokáži ani uchopit do rukou lžíci, abych se najedl. Bez cizí pomoci se nedostanu ani do koupelny či na WC.

Bez obětavé pomoci manželky , která se o mě pečlivě stará bych musel do ústavu, rodiče už nemám a nikdo jiný se o mě nepostará.

V současnosti jsem v plném invalidním důchodu. Výše invalidního důchodu je vzhledem k mému věku velice malá a nestačí mi ani na pokrytí nejnutnějších potřeb. Nutně bych potřeboval finanční prostředky a pomoc s hrazením nákladů na péči, pořízení a úpravy bezbariérového bydlení a dalších nákladů spojených se zdravotním handicapem.